vrijdag 23 februari 2018

Ik genoot van: 'Leven en Nu', geschreven en geïllustreerd door Monique GoemansLeven en Nu
Moospoos – gedichten & gedachten flarden

Titel: Leven en Nu
Auteur: Monique Goemans
Illustraties door: Monique Goemans
Genre: gedichtenbundel
Uitgave: softcover, 72 pagina’s 
Uitgever: Uitgeverij Voelsprietje, februari 2017
ISBN: 978 90 82421 43 9
NUR: 306

Bij een prijsvraag won ik een gesigneerd exemplaar van Leven en Nu.

Over de bundel:

Wat is de zin van het bestaan?
Vragen die vragen oproepen, waarachter nog meer vragen schuilgaan.
Het wonder van het wonder.
Leven en Nu laat je glimlachen en ontroerd.

Variërend van diepzinnig tot humoristisch vangt deze woordenkunstenaar woorden. Het raakt en zet aan tot voelen, denken, bewustwording en beleving.
Om er uiteindelijk achter te komen, dat het leven niet begrepen dient te worden, maar geleefd en wel Nu, in dit moment, in elk moment.

Mijn mening:
Deze gedichtenbundel heb ik verslonden.
Het eerste gedicht greep me al meteen:

Wie snapt 
dat gewoon bijzonder is

Heeft opgemerkt 
hoe bijzonder gewoon is

De auteur gebruikt woorden op een bijzondere manier en trekt ze soms uit elkaar om een punt te maken, zoals je hier ziet in een paar regels uit een gedicht op pagina 59:

'Ik weet dat er zelfden zijn
Want alleen is een met all'

De illustraties passen mooi bij de gedichten en laten de bundel nog meer stralen. Ga ook mee op deze tocht naar bewustwording en geniet net als ik van ‘Leven en Nu’; een bundel om vaker uit te lezen en even na te denken over hetgeen je las. 

De auteur: 
(foto: website Moospoos)

Monique Goemans is auteur en illustrator van de gedichtenbundels “Hoe gewoon bijzonder is” en “Leven en Nu”. Ze schrijft onder de naam Moospoos over alle wezenlijke thema’s van het leven en maakt daarnaast ook bedrijfsvertalingen waarin ze de intentie van de ondernemer vertaalt, waardoor hij/zij de klant aan kan trekken die bij hem of haar hoort.

Monique is moeder van drie zonen en sinds 2017 van een “bonus ”dochter. “Hoe gewoon bijzonder is” is een gedichtenbundel ontstaan na het plotselinge overlijden van haar 8 jarige middelste zoon. In 2012 overleed hij onverwachts aan de gevolgen van een anafylactische shock.

Het uiten van het gevoel en verdriet wat niet altijd in tranen uit te drukken is, omdat het simpelweg te zwaar is om al het verdriet te huilen, heeft zijn vorm gevonden in gedichten en illustraties of andere creatieve werkvormen.
Al vanaf jongs af aan heeft ze een fascinatie voor leven en sterven. Ze is altijd bezig met het zoeken van antwoorden op interne vragen en de zin van het bestaan, het wezenlijke en wonderlijke van alle dingen.

Monique is een gevoelsmens, die graag speelt met woorden. Ze vangt emoties in woorden, rekt deze uit elkaar tot de kern en giet ze in gedichten die ogenschijnlijk eenvoudig lijken. Het is juist de eenvoud die raakt. Toch zit er in elk gedicht ook een enorme diepte en vaak komische woordspelingen die op meerdere manieren te lezen zijn. Ze krijgt vaak te horen dat ze een woordentovenaar is.

De gedichtenbundel ‘Leven en Nu’ is verkrijgbaar bij de boekhandels, de webwinkels en bij


donderdag 22 februari 2018

Ik las: 'Niet met opzet', geschreven door Sacha VoogdNiet met opzet

Boekgegevens
Titel: Niet met opzet
Auteur: Sacha Voogd
Genre: literatuur en romans
Uitgave: paperback, 184 pagina's
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, oktober 2017
ISBN: 978 94 63382 56 4
NUR: 300

Kan een man een groot en donker geheim verborgen houden voor zijn geliefde? En welke prijs betaalt hij daarvoor?

Restauranthouder Jurre leidt een onbezorgd leven in Brazilië. 
Tijdens een bezoek aan zijn moeder in Nederland ontmoet hij Marente, een jonge fotografe. De twee worden op slag verliefd.
Bij een eerste bezoek aan haar ouderlijk huis wordt Jurre geconfronteerd met de demonen uit zijn verleden. 
Die laten hem niet meer los.

Mijn mening:
Niet met opzet is een verhaal in drie delen, verdeeld in hoofdstukken waarin afwisselend Jurre en Marente hun gedachten met de lezer delen.
Door een rustige en stijlvolle schrijfwijze weet de auteur me geboeid te houden tot de laatste bladzijde. 

De woordkeuze is ook om van te smullen; dit maakt het tot een genot om Niet met opzet te lezen. De gevoelens en gedachten worden ook mooi verwoord; niet te heftig en soms zelfs ingetogen.

“Als ik haar zie, gaat er een schok door me heen en stokt mijn adem. Ze ziet mij op hetzelfde moment, haar gezicht breekt open in een glimlach. Met een paar passen zijn we bij elkaar. Ik sluit haar in mijn armen, haar lichaam zacht en warm tegen me aan. Het gejoel van de pubers verdwijnt naar de achtergrond.
Met Marente in mijn armen staat de wereld stil.”

De personages worden zo duidelijk beschreven dat ik vaak de neiging had een van hen een por te geven.
Vooral de hoofdpersonen staan me in het begin duidelijk voor ogen, maar later in het verhaal wordt de houding van anderen me ook duidelijker en groeien ze in hun karakter. 
Door het hele verhaal heen voelde ik een bepaalde spanning die helemaal past bij de gebeurtenissen en terugblikken. Het onverwachte einde is de kers op de taart. 

Niet met opzet is een verhaal dat gaat over het verleden, het heden en de toekomst. Hoe het een het ander kan beïnvloeden;  hoe deze invloed bruggen kan bouwen tussen mensen zodat verwachtingen vervuld kunnen worden.

Voor in het boek lees je:
“Omdat alles voorbij gaat, maar niet voorbij is.” – Griet op de Beeck
Pas wanneer je de laatste bladzijde gelezen hebt, weet je hoe passend deze woorden zijn met betrekking tot deze prachtige novelle.

Ik heb Niet met opzet graag gelezen.

De auteur:
(foto: Linkedin)

Sacha over zichzelf:
'Mijn eigen verhaal begon ooit in het Gooi. Na omzwervingen in Zuid Amerika, Groningen en Amsterdam, keerde ik aan het begin van mijn twintiger jaren terug naar mijn bakermat. De liefde voor reizen bleef. Ooit trok ik een half jaar over het Afrikaanse continent en nog steeds ben ik graag onderweg.

Schrijven doe ik sinds ik deze vaardigheid op de lagere school onder de knie kreeg.  Kinderlijke fantasieverhalen, later gevolgd door opstandige dagboeken en gedichten uit het diepst van mijn ziel. Toen mijn leraar Nederlands in 3VWO vroeg of mijn opstel in de jubileum-schoolkrant mocht, wist ik het zeker: hier wilde ik verder mee.'

Lees meer over Sacha op haar website.
Sacha Voogd is auteur van de verrassende verhalenbundel Salsa in de polder.

Niet met opzet koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Met dank aan Uitgeverij Aspekt voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

woensdag 21 februari 2018

20 februari verscheen bij Uitgeverij Prometheus: 'Als ik doodga voor ik opsta', geschreven door Emily Koch

Hoe vind je je eigen moordenaar?

Als ik doodga voor ik opsta

Boekgegevens: 
Titel: Als ik doodga voor ik opsta
Auteur: Emily Koch
Genre: literaire thriller
Uitgave: paperback, 320 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Prometheus, 20 februari 2018
ISBN: 978 90 44633 19 1
ISBN: 978 90 44633 20 7 (Ebook)
Originele titel: If I Die Before I Wake
Vertaald door: Sjaak de Jong

Iedereen denkt dat Alex in coma ligt en nooit meer wakker zal worden. Maar hij hoort alles wat er rondom zijn ziekenhuisbed wordt gezegd. Hij hoort dat er op zijn vriendin wordt ingepraat – ze moet hem vergeten en verder leven. Hij hoort zijn familieleden opperen dat een milde dood misschien het beste is. En dan hoort hij dat zijn noodlottige ongeluk misschien helemaal geen ongeluk was.

Alex duikt in zijn herinneringen en pijnigt zijn hersenen om te ontdekken wie de moordaanslag heeft gepleegd. Vanuit de gevangenis van zijn eigen lichaam moet hij het antwoord vinden voordat zijn behandeling wordt stopgezet, en voordat er nieuwe slachtoffers vallen. Want Alex is niet het enige doelwit…

In dit beklemmende, uiterst originele debuut schetst Emily Koch een onvergetelijke verteller die vecht tegen zijn eigen machteloosheid en tegen de tijd die wegtikt. De lezer wordt meegesleurd in een verhaal vol subtiliteit, verwarring, frustratie en bovenal spanning.
(bron: achterflap)

De auteur: 
(foto: website Emily Koch)

Emily Koch werkte jarenlang als journalist in Bristol, maar stopte met haar baan om een mastergraad in Creative Writing te halen aan Bath Spa University. Als ik doodga voor ik opsta is haar debuut.

Als ik doodga voor ik opsta koopt u bij uw lokale boekhandel of bij


Met dank aan Uitgeverij Prometheus voor het recensie-exemplaar

Ik las: 'Een schitterende middag', geschreven door Gin Phillips

In een wereld vol gevaar moeten we degenen van wie we houden beschermen...

Een schitterende middag

Boekgegevens:
Titel: Een schitterende middag
Auteur: Gin Phillips
Genre: literaire thriller
Uitgave: paperback, 256 pagina's
Uitgever: Ambo|Anthos Uitgevers, september 2017
ISBN: 978 90 26338 98 4
ISBN: 978 90 26338 99 1 (eBook)
ISBN: 978 90 49805 94 4 dwarsligger
Oorspronkelijke titel: Fierce Kingdom
Vertaald door: Ernst de Boer en Ankie Klootwijk

De dierentuin is bijna leeg als Joan met haar vierjarige zoontje Lincoln naar de uitgang slentert. Het was een heerlijke, zonovergoten dag. Tot Joan schoten hoort en in een flits verderop mensen ziet liggen. Met Lincoln op de arm rent ze terug en vlucht een leegstaand hok in. Daar is ze veilig, voorlopig. 
Maar hoelang kan ze haar zoontje stilhouden? 
Elk geluid kan fataal zijn, en elke voetstap die ze hoort kan die van een moordenaar zijn. Zijn er nog andere bezoekers op de vlucht? In de angstaanjagende uren die volgen, zal Joan om haar kind te redden meer dan eens moeten kiezen tussen medemenselijkheid en dierlijk instinct om haar kind te redden. 

Mijn mening:

In Een schitterende middag lees je over gebeurtenissen die plaatsvinden binnen één dag. Tussen het moment dat Joan om 16.55 uur besluit dat het bijna tijd is voor haar en haar zoontje Lincoln om de dierentuin te verlaten en het moment dat het ook gebeurt om 20.05 uur. Maar dat gaat niet op de manier zoals Joan zich had voorgesteld.

De vertellers in dit verhaal zijn Joan, Kailynn, Margaret, Mark en Robby.
De onzekerheid van alle personages is enorm, maar het is onzekerheid over verschillende dingen; de een is onzeker over zichzelf, de ander over de veiligheid van de geliefde, weer een ander is onzeker over het leven in totaliteit.
De auteur weet de personages een gezicht te geven, ze komen onder het lezen tot leven en hierdoor leeft het verhaal enorm op. 

De beschrijving van de omgeving in combinatie met de tot leven gebrachte personages zorgen er voor dat ik zo nu en dan even diep adem moet halen; het verhaal heeft me gevangen en laat me niet meer los tot het einde. Vooral de handelingen van Joan hebben me tot denken aangezet; zoals het ook haar zelf tot denken aanzette toen ze een andere moeder bijna veroordeelde voor hetgeen deze had gedaan. Maar wat zou ik zelf gedaan hebben, vroeg ik me af?

"Verstoppen. Ze moeten zich verstoppen.
Dat moeten ze eerst doen, en dan kunnen ze Paul bellen, of de politie, of allebei. Moet ze de politie niet bellen om ze te laten weten dat Lincoln en zij hier zijn ingesloten? Ze moeten toch weten wie er nog in de dierentuin zit?"


De zekerheid en vanzelfsprekendheid van een veilige omgeving waarin we ons soms wanen staat in schril contrast met een omgeving waar we zelf geen grip of invloed op hebben. Wanneer anderen het voor het zeggen hebben en bepalen of jijzelf en je gezin veilig zijn of niet, komt je hele leven op zijn kop te staan. Dat gegeven is hier knap beschreven door de auteur.
Dat gebeurt in dit verhaal op vrij kleine schaal, maar in realiteit gebeurt het tegenwoordig binnen onze hele westerse samenleving.

Gin Phillips heeft met het schrijven van Een schitterende middag gezorgd voor een beklemmende thriller die je niet weg kunt leggen.

De auteur:
(foto by Ryane Rice)

Gin Phillips (geboren in Montgomery, Alabama, USA) studeerde journalistiek bij Birmingham-Southern College en werkte jarenlang voor verschillende tijdschriften. Met haar debuutroman The Well and the Mine won ze in 2009 de Barnes & Noble Discovery Award.
Ze woont nu met haar gezin Birmingham (USA).
Van Een schitterende middag werden de vertaalrechten aan bijna dertig landen verkocht. De filmrechten van Een schitterende middag zijn verkocht aan Warner Bros.

Een schitterende middag koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Met dank aan Ambo|Anthos Uitgevers voor het toezenden van een recensie-exemplaar

dinsdag 20 februari 2018

WE HEBBEN EEN WINNAAR!


In de MAANDAG-WINACTIE van 12 februari kon je meedoen voor een exemplaar van Zeg dat je van mij bent, geschreven door Elisabeth Norebäck.
Met dank aan Uitgeverij Prometheus voor het ter beschikking stellen van een exemplaar.


Meer informatie over deze thriller en de auteur lees je in mijn blog.


Klasine Leegstra

Klasine, van harte gefeliciteerd!
Stuur je gegevens binnen één week naar me toe, zodat het boek zo snel mogelijk naar je toe gestuurd kan worden. Heb ik op 24 februari a.s. niets van je gehoord, wordt een andere naam geloot.

Behoor jij deze keer niet tot de winnaars, niet getreurd want binnenkort komt er een nieuwe winactie. Houdt daarom mijn blog en mijn boekenpagina Mieke's blog: 'Graag gelezen' op Facebook in de gaten.
Aan iedereen hartelijk dank voor het meedoen.

Warme groet,
Mieke Schepens


Met dank aan Uitgeverij Prometheus voor het mogelijk maken van deze winactie!

Ik las: 'Het Cassandra-effect', geschreven door Wendy Walker

Er speelt altijd meer in een familie dan je van buitenaf ziet… 

Het Cassandra-effect

Boekgegevens
Titel: Het Cassandra-effect
Auteur: Wendy Walker
Genre: psychologische thriller
Uitgave: paperback, 320 pagina's
Uitgever: HarperCollins Holland, 24 oktober 2017
ISBN: 978 94 02700 38 1
ISBN: 978 04 02753 80 6 (eBook)
NUR: 305
Oorspronkelijke titel: Emma in the Night
Vertaald door: Anne Livestro

De zusjes Tanner zijn verdwenen. Emma's auto wordt gevonden, maar van haar en Cass ontbreekt elk spoor. Drie jaar later staat Cass ineens weer bij haar moeder en stiefvader op de stoep. Ze was ontvoerd, vertelt ze, en
gevangen gehouden op een eiland. Terwijl ze haar verhaal doet aan forensisch psychiater Abby Winter, onthult ze ook veel over haar leven voor de verdwijning. Een leven met een narcistische moeder, een maniakale stiefvader en een manipulatieve zus. Of is Cass juist degene die manipuleert?

Mijn mening:
Dit is een verhaal waarvan je zult houden of juist niet. De auteur speelt een spel met de lezer; je kunt je vooroordelen laten spreken of wachten tot je de laatste bladzijde gelezen heb. Deze psychologische thriller bracht mijn nieuwsgierigheid tot het kookpunt; ik kon niet geloven wat ik las.
Totdat ik me bedacht dat er écht mensen bestaan die zijn zoals een van de personages beschreven wordt. Ik ken er zelfs een in mijn naaste omgeving en ben van haar manipulaties nog steeds onder de indruk en blijf me verbazen over het feit dat iedereen haar gelooft.

Lees in ‘Het Cassandra-effect’ mee met de gedachten van Cassandra, die Cass genoemd wordt door haar omgeving. Als jong meisje verdwijnt Cass samen met haar zus spoorloos. Wanneer ze na drie jaar weer alleen opduikt bij haar moeder is de verbazing groot; waar is ze al die tijd geweest en waar is haar zus gebleven?
Cass vertelt wat haar overkomen is maar wordt niet door iedereen gelooft.
Ze wordt zelfs beschreven als psychisch gestoord, maar is ze dat ook echt?
Ook haar eigen familie is hierin verdeeld; haar moeder en haar broer die elders woont zijn twee heel verschillende personen met verschillende meningen. Broers en zussen kunnen een heel hechte band hebben, maar ze kunnen elkaar ook breken.
De karakters zijn goed beschreven en groeien tijdens het lezen als personage, zodat ze meer tot leven lijken te komen en je na gaat denken over je eventuele ervaringen met dit soort geraffineerde spelletjes van bekenden. 

De twijfel van de lezer wordt aangewakkerd door het hele verhaal heen, maar de puzzelstukken vallen op het eind op hun plaats. De geheimen van de diverse personages worden onthuld en de ware gevoelens komen naar boven. Het was een genot te lezen hoe de auteur dit einde bewerkstelligd heeft.

De auteur:
(foto credits: Bill Miles)

Wendy Walker is advocaat, gespecialiseerd in familierecht. Haar
jarenlange ervaring met disfunctionele families geeft haar verhalen een
geweldige authenticiteit.
Nu is ze fulltime schrijver en woont ze in Connecticut.

Het Cassandra-effect koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Met dank aan HarperCollins Holland voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

maandag 19 februari 2018

Binnenkort verwacht, maar nu al te reserveren: 'Sjeng van Dalsum – Nagelaten werk samengesteld door Joke Pallada'Sjeng van Dalsum
Nagelaten werk samengesteld door Joke Pallada

Titel: Sjeng van Dalsum
Nagelaten werk samengesteld voor Joke Pallada
Uitgave: paperback (full color), 70 pagina’s
Uitgever: BestelMijnBoek, wordt verwacht 10 maart 2018 
Genre: kunstbiografie
ISBN: 978 94 62470 87 3
NUR: 640, 641

Kunstbiografie met nagelaten werk van Sjeng van Dalsum, samengesteld door Joke Pallada

Jean Paul Louis Emanuel (Sjeng) van Dalsum werd geboren in Amsterdam op 6 maart 1943 en vertrok al snel daarna met zijn ouders naar Limburg, waar ze ondergedoken zaten. Sjeng kreeg zijn opleiding o.a. aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

Hij was een bevlogen kunstenaar en vond zijn onderwerpen overal; hij tekende en schilderde landschappen, stadsgezichten, portretten, naakten en
stillevens. Toen hij (min of meer noodgedwongen) stopte als kunstschilder en ging studeren, was hij pas vijfendertig en nog volop bezig een eigen stijl te ontwikkelen. Maar uit zijn nagelaten werk spreekt grote begaafdheid. Hij was in staat om zijn onderwerpen, soms in enkele streken en wat kleur, treffend neer te zetten.

Van 2 maart tot en met 28 april is er in de vitrines van het Gemeentehuis en de bibliotheek van Noordwijkerhout een selectie te zien uit de nagelaten kunstwerken van Sjeng van Dalsum.


Joke Pallada begon haar carrière als lerares Nederlandse taal- en letterkunde en schoolde zich later om tot GZ-psycholoog. Zij stond mede aan de wieg van de websites die Sjeng maakte over zijn vader, Albert van Dalsum, en zijn tante, Ro Mogendorff.
Sinds Sjengs dood beheert zij de nalatenschap van de familie en wijdt
zij zich aan het ontsluiten van Sjengs eigen kunstzinnige erfenis.

De presentatie van dit bijzondere boek zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart 2018 van 16:00 tot 18:00 uur in de 
Bibliotheek Bollenstreek/Noordwijkerhout, Herenweg 2,
2211 CC Noordwijkerhout

Sjeng van Dalsum – Nagelaten werk samengesteld door Joke Pallada
kunt u reserveren bij: 
Dit boek verschijnt in maart 2018. U kunt nu alvast bestellen met voorverkoop-korting, maar het zal dus pas later uitgeleverd worden. (bron: BestelMijnBoek)